Gaur egungo Euskal Herriaren izateko arrazoi nagusietako bat dalako, euskaldunon bizi-kalidadea bermatuteko balio izan daualako eta Euskadik aurrera begira daukazan erronka nagusiei aurre egiteko giltza izango dalako, kontzertua defendatuko dot.
BERMEO
Filologoa
31 urte

El estado de la cuenta de usuario es Aprobado