Ni ere Kontzertu Ekonomikoaren alde, Euskal Herriaren garapenerako ezinbesteko baliabidea delako.

Aretxabaleta, Gipuzkoa

El estado de la cuenta de usuario es Aprobado