El concierto económico es un pilar fundamental del autogobierno vasco, un sistema sensato, objetivo, justo y solidario, en el que Euskadi asume un evidente riesgo unilateral.
Itun Ekonomikoa euskal autogobernuaren zutabe nagusiren bat bada, sistema zentzuduna, objektiboa, justua eta solidarioa eta agirikoa da, Euskadik alde bakarreko arriskua hartzen duela bere gain.

Gamiz-Fika
Profesora UPV/EHU
48 años

El estado de la cuenta de usuario es Aprobado