Gaur egun gure baliabideak geuk kudeatzeko dugun tresna da kontzertua, euskal gizartearen ongizaterako eta beharrizanetarako ezinbestekoa.

Bilbo

Finantza-arduraduna

34

El estado de la cuenta de usuario es Aprobado