-Gure bizitza eta gure etorkizunerako oso garrantzi handikoa dalako nago Kontzertuaren alde.
-San Miguel de Basauri.
-Irakaslea.
-29 urte.

El estado de la cuenta de usuario es Aprobado