Neure izena Olaia da, gernikarra naz eta 22 urte beteko dodaz abendu honetan. ADE + Zuzenbide gradu bikoitzean nabil Deustuko Unibersidadean. Euskaldunon autonomiaren gogoz defenditzen dot, eta horren barruan gure ekonomia geure erara zuzentzeko ahalmena funtsezkoa dala pentsetan dot. Horregaitik, kontzertu ekonomikoa ezagutzen, zabaltzen eta defendatzen parte hartu gura dot.

El estado de la cuenta de usuario es Aprobado